Trellis chart: klein maar fijn

Het gebruik van 3D effecten in grafieken is over het algemeen een slecht idee. Het “mooie” uiterlijk weegt nooit op tegen de slechte leesbaarheid van bijvoorbeeld een 3D staafgrafiek. Met andere woorden: geen 3D effecten gebruiken.

Er zijn ook staafgrafieken waarbij 3D niet alleen het uiterlijk verandert, maar waar de derde dimensie gebruikt wordt om extra gegevens te tonen in de grafiek. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Manhattan (staaf)grafieken(zie afbeelding boven).

In de bovenstaande afbeelding zie je dat op de derde dimensie (z-as) de verschillende producten zijn geplaatst. Alleen hebben we ook hier weer te maken met slechte leesbaarheid, helemaal als staven (bijna) helemaal wegvallen (zie product B in periode 7).

Toch is het voor management dashboards van belang om meerdere gezichtspunten tegelijkertijd inzichtelijk te maken. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de situatie in één overzicht te analyseren zonder te navigeren of “bladeren”.

De eerste stap om meerdere gezichtspunten tegelijkertijd inzichtelijk te kunnen maken is het kiezen voor een effectieve presentatievorm. Aangezien het hier gaat om de ontwikkeling van een meetwaarde over tijd ligt een lijngrafiek het meest voor de hand. De gegevens zijn in afbeelding 2 zonder veel moeite eenvoudig af te lezen en te analyseren.

In dit geval is de keuze van een andere presentatievorm al een enorme verbetering. Maar wat als we ook de verkoopregio als gezichtspunt willen toevoegen aan de grafiek? Bij slechts 2 verkoopregio’s (Noord en Zuid) verdubbelt het aantal lijnen in onze lijngrafiek. Dit heeft direct een negatieve invloed op de leesbaarheid en maakt analyse zeer lastig (afb. 3). Terugvallen op de Manhattan staafgrafiek is ook hier geen optie, want die was met 3 gezichtspunten al niet leesbaar.

Voor situaties waarbij meer dan 3 gezichtspunten tegelijkertijd geanalyseerd moeten worden gebruiken wij de zogenaamde Trellis Chart of Small Multiple. Beide termen worden door elkaar gebruikt en komen op hetzelfde neer: een kruistabel met in iedere cel een grafiek in plaats van alleen een getal. Iedere grafiek in een Trellis Chart gebruikt dezelfde schaalverdeling om het vergelijken en analyseren van alle gezichtspunten mogelijk te maken. In afbeelding 4 staan alle eerder genoemde gezichtspunten afgebeeld met behulp van een Trellis Chart. Zie je het verschil?