Resultaatgerichte bedrijfsvoering is vooral DOEN

Al heeft het e-book ook bij mij een paar jaar geleden zijn intrede gedaan, ik geef in veel gevallen nog steeds de voorkeur aan het traditionele fysieke boek. Het directe gevolg van deze voorkeur is wel dat het aantal boeken dat ik heb al ruim voorbij de capaciteit van mijn boekenkast reikt.

Omdat ook nieuwe aanwinsten een mooie plek verdienen in de kast ontkom ik er niet aan om periodiek de boeken opnieuw te rangschikken. Zo ook vorige week. Ik had zojuist weer een paar mooie exemplaren bemachtigd die ik de komende weken hoop te lezen. Toen viel plotseling mijn oog op het boek “Resultaatgerichte Bedrijfsvoering /RGB” van Tepper en Mulder.

Het is een mooi boek uit een tijd dat de meeste van ons nog nooit gehoord hadden van Performance Management. De inhoud is echter nog zeer actueel. Zo zie ik bijvoorbeeld grote overeenkomsten met de PUMP methodiek van Stacey Barr.

Ik verwacht vaker te verwijzen naar dit boek in deze blog, want de inhoud is een goed hulpmiddel bij het resultaatgericht sturen van organisaties. In dit artikel wil ik mij beperken tot drie punten die mij bij het doorbladeren direct (weer) opvielen.

Op de eerste plaats staat in de inleiding: “lees dit boek niet, maar gebruik de inhoud”. Volgens mij is dit het fundament van alle succesvolle invoeringen van resultaatgerichte bedrijfsvoering: DOEN. Iedere organisatie is uniek, dus er is geen eenduidig recept dat succes garandeert. Om resultaten te halen en verbeteren is het van belang om te experimenteren. Dus zorg voor een goede leidraad (methode of aanpak) en begin.

Tijdens de RGB trainingen van Henk Tepper gebruikte hij altijd een schema om de omgeving van de manager binnen resultaatgerichte bedrijfsvoering te schetsen. Dit schema trok direct weer mijn aandacht toen ik door het boek bladerde. Wellicht dat het schema nu wat gedateerd overkomt, maar het geeft nog steeds exact weer waar het om gaat bij het besturen van processen.

Hoofdstuk 12 van het boek begint met de quote: “Woorden zijn er nu genoeg gewisseld, laat mij eindelijk ook eens daden zien” van J.W. von Goethe.

Daar valt niets meer aan toevoegen: aan de slag!