Functionele dashboard kunst

Eerder dit jaar schreef ik over het boek el arte funcional van Alberto Cairo. Op dat moment was alleen de Spaanse versie beschikbaar, maar inmiddels is ook de engelse vertaling te koop: the functional art.

Zijn benadering van infographics en informatievisualisatie is wat breder dan die van bijvoorbeeld Stephen Few. Hij gaat bijvoorbeeld ook uitvoerig in op de artistieke en emotionele kant van informatievisualisatie, welke Few al snel zal classificeren als chartjunk.

Echter, ook Stephen Few is duidelijk onder de indruk van Alberto’s boek. Hij heeft er zelfs het volgende artikel over geschreven: Here at Last, “The Functional Art”.

Wat mij direct opviel in het boek was het zogenaamde Visualisatie Wiel. Het is een handig hulpmiddel om de verschillende afwegingen in kaart te brengen die horen bij het ontwerpen van een visualisatie of dashboard.

Alberto Cairo geeft de afwegingen weer met 6 verschillende assen. Iedere as verbind twee extremen (bijvoorbeeld origineel vs. stereotiep). Vervolgens kun je per as aangeven waar je visualisatie of dashboard op de as thuishoort. Al is dit slechts een subjectief proces, het helpt goed bij het structureren van je ontwerp-overwegingen. Laten we kort de verschillende assen bekijken.

Abstract – Concreet

Bij Concreet representeer je een object zoals deze er ook in werkelijkheid uit ziet. Hoe minder de representatie lijkt op het werkelijke object, hoe meer het richting Abstract gaat. In management dashboards wordt vooral gebruik gemaakt van Abstract.

Functioneel – Decoratief

Functioneel is alleen dat tonen wat noodzakelijk is voor het communiceren van de informatie. Bij Decoratief worden ook zaken getoond die niet noodzakelijk zijn, maar slechts ter verfraaiing van het beeld dienen. Decoratief valt in de meeste gevallen onder het kopje chart junk. Informatie visualisatie binnen management dashboards zal dus vooral neigen naar Functioneel.

Dichtheid – Luchtigheid

De positie op deze as wordt bepaald door de hoeveelheid getoonde informatie ten opzichte van de gebruikte hoeveelheid ruimte. Bij complexe omgevingen zal veel informatie nodig zijn om het overzicht te verkrijgen. Dit vraagt een hoge mate van Dichtheid van het management dashboard. Echter, er zijn ook onderwerpen waarbij de hoeveelheid meevalt, waardoor Luchtigheid mogelijk is.

Multidimensioneel – Unidimensioneel

Bij deze as gaat het om twee gerelateerde variabelen: de mogelijkheden om te navigeren door de verschillende niveaus van gegevens (bijv. drillen) en de verschillende manieren (grafiek- en tabelvormen) om dezelfde informatie af te beelden. Aangezien een belangrijke functie van een management dashboard het drillen is is hier de voorkeur duidelijk voor Multidimensioneel.

Origineel – Stereotiep

Als de visualisatie gebaseerd is op een bekend grafiektype (bijv. staaf- of lijngrafiek) is er sprake van Stereotiep. Echter, als de visualisatie zelf nieuw is voor de lezer is het Origineel. Aangezien we bij een management dashboard de kortst mogelijke route naar het antwoord willen ondersteunen heeft Stereotiep hier de voorkeur.

Noviteit – Redundantie

Een visualisatie kan een gegeven slechts één keer tonen (Noviteit), of meerdere keren op verschillende manieren (Redundantie). Voor een management dashboard zijn beide goed bruikbaar.

Inmiddels heb ik het Visualisatie Wiel al een paar keer toegepast tijdens het ontwerpen van een dashboard of rapport. Het heeft mij in ieder geval geholpen de verschillende overwegingen en keuzes te structureren. Wat denken jullie hiervan? Ik kijk uit naar jullie input en reacties op onze Linkedin pagina.