Onze innovatie is top, nu de datavisualisatie nog

Afgelopen zaterdag is het me eindelijk gelukt: na 3 jaar blessureleed eindelijk weer 10km kunnen hardlopen. Het heeft de nodige moeite gekost, maar zoals ik in mei al schreef is een combinatie van structureel meten en goede ondersteuning net als in het bedrijfsleven een randvoorwaarde voor succes.

Het gevolg was natuurlijk wel dat ik zondag rustig aan gedaan heb. En een rustige zondag begint bij mij meestal met het doornemen van de verschillende tijdschriften die gedurende de week op de mat zijn gevallen. Natuurlijk kan ik het dan ook niet nalaten om te letten op de gebruikte datavisualisaties.

Deze week trok een artikel uit het blad Management Team mijn aandacht. De titel was Onze innovatie is top en beschrijft het goede innovatieklimaat in Nederland. Onderdeel van dit artikel zijn twee korte achtergrondverhalen, welke alleen voorkomen in de gedrukte versie.

Het eerste achtergrondverhaal, Alle 9 top, gaat over de negen topsectoren en de financiering van dit initiatief. Blijkbaar zal het bedrijfsleven 1,8 miljard voor zijn rekening nemen en de overheid 1 miljard. Vervolgens staan onder aan het verhaal de grafieken uit afbeelding 1.

We zien hierin de verdeling van de financiering naar topsector. Niet alleen de keuze voor een zogenaamde donut-chart is ongelukkig (taartgrafiek met een gat), maar ook de kleuren van verschillende sectoren lijken te veel op elkaar (bijv. tuinbouw, life sciences & health en high tech systemen en materialen). Door het gebruik van sterk gelijkende kleuren moet je soms meerdere keren heen en weer gaan tussen de grafiek en de legenda om zeker te stellen welke sector het betreft. Verder valt op dat de grafiek van het bedrijfsleven veel groter is afgebeeld dan die van de overheid. Nameten leert dat de diameter van de linker grafiek (bedrijfsleven) 2 keer zo groot is als die van de rechter (overheid). Blijkbaar hebben de makers hiermee de verhouding tussen 1,8 miljard en 1 miljard willen illustreren. Jammer genoeg voegt het weinig toe. Sterker nog, het maakt het alleen maar lastiger om de overheidsinvesteringen per sector te vergelijken.

Op de eerste plaats ben ik op zoek gegaan naar de bron van deze gegevens, want deze staat helaas niet vermeld in het artikel. Na wat zoeken in Google kwam ik de gegevens tegen op een pagina van de rijksoverheid. Op basis hiervan heb ik het alternatief gemaakt zoals te zien in afbeelding 2.

Wat direct opvalt is de post overig bij de overheid. Deze was niet aanwezig in donut-chart. Ook zul je merken dat je met deze datavisualisatie veel minder tijd nodig hebt om de informatie te verwerken.

Op de volgende pagina in het tijdschrift staat het tweede achtergrondverhaal met als titel Hotspot Eindhoven. De relatie tussen de tekst en de grafiek lijkt me niet erg sterk: de tekst gaat exclusief over Eindhoven, waar de grafiek over de vijf grootste r&d investeerders van Nederland gaat. Wellicht dat het hebben van twee bedrijven uit Eindhoven in de top 5 van Nederland de relatie is, maar erg sterk is het niet.

Het positieve van deze grafiek is dat er een bronvermelding bij staat. Helaas kan ik verder geen enkel positief punt noemen van deze grafiek. Het 3D effect maakt het zeer moeilijk om de getallen te lezen. Dus ook in dit geval ben ik aan de slag gegaan om een alternatief te maken, waarvan je hieronder het resultaat kunt vinden.

Zien jullie het enorme inhoudelijke verschil? Volgens de gegevens uit het Technisch Weekblad daalt de investering van Philips in r&d vanaf 2008, maar in de grafiek van het MT stijgt hij. Ook bij ASML zou volgens deze gegevens de investering vanaf 2008 blijven dalen, waar de grafiek in het MT vanaf 2009 een stijging “suggereert”.

Het is bekend dat het 3D effect de leesbaarheid negatief beïnvloed, maar dat de trend zo ernstig vervormt wordt kan ik me niet voorstellen. Wellicht dat ik de verkeerde brongegevens heb gebruikt, of zijn de getallen in het MT door elkaar gehaald?

Gebruik dus een effectieve datavisualisatie, maar belangrijker nog: gebruik de juiste gegevens.