Wat is een Management Dashboard?

Als je dagelijks bezig bent met Management Dashboards en datavisualisatie loop je een verhoogd risico op statistitis. Met andere woorden: alle activiteiten en processen proberen uit te drukken in numerieke waarden en statistieken.

Zo kijk ik met enige regelmaat naar de (Google) zoektermen waarmee bezoekers onze site ontdekken. Niet zozeer om onze marketing campagnes aan te sturen, maar meer om te zien welke onderwerpen spelen.

Zo valt mij op dat er vrij veel bezoekers onze website vinden door in google op te geven Wat is een management dashboard. Alleen ben ik bang dat zij het antwoord niet zomaar konden vinden op onze site, dus vandaar dit artikel. In onze Effectief Rapporteren workshops komt dit wel ter sprake, dus hoogste tijd om er ook hier aandacht aan te besteden.

Om te beginnen is het belangrijk om vast te stellen dat we niet allemaal het zelfde verstaan onder een Management Dashboard. Dus een duidelijke definitie van wat het voor jou of mij betekent helpt in ieder geval onduidelijkheden te voorkomen.

Kort samengevat definieer ik een management dashboard als volgt: Regelmatige en gestructureerde feedback over (de ontwikkeling van) een resultaat van een organisatie en/of proces.

Hiermee wil ik niet zeggen dat dit dé definitie is, maar wel één waarmee wij werken. Zo heeft ook Stephen Few al in 2004 een definitie gegeven in het artikel Dashboard Confusion. Deze definitie luidt (vrij vertaald): Visuele weergave van de belangrijkste informatie nodig om één of meerdere doelen te bereiken die samengevat op één enkel beeldscherm je in staat stelt om in één oogopslag de informatie te bewaken en begrijpen.

Few gaat (natuurlijk) iets meer in op de vorm, maar komt goed overeen met onze definitie.

Daarnaast is het ook nodig om de belangrijkste functies van een dashboard te benoemen. De drie hoofdfuncties van een management dashboard zijn volgens Few:

  • Overzicht
  • Inzoomen op specifieke zaken
  • Link naar details

De gebruiker van een dashboard moet op de eerste plaats snel een algeheel overzicht krijgen van de situatie en kunnen bepalen wat extra aandacht nodig heeft (Overzicht). Vervolgens moet de gebruiker de zaken die extra aandacht nodig hebben nader kunnen onderzoeken om zo te bepalen of er iets aan gedaan moet worden (Inzoomen op specifieke zaken). Tenslotte, als de gebruiker meer informatie nodig heeft om te bepalen hoe te reageren moet het dashboard dit ondersteunen (Link naar details).

Mocht je dus een Management Dashboard (pakket) willen evalueren, start dan bij het bekijken of en hoe deze drie functies ondersteund worden. Geen Management Dashboard kan zonder, dus ook bij het opzetten van onze Management Dashboard toepassing Oxygen zijn alledrie uitvoerig aanwezig.