Effectief rapporteren van managementinformatie

Het is aangetoond dat ondernemingen die hun resultaten structureel meten en evalueren beduidend beter presteren. Echter, de managementinformatie die hiervoor gebruikt wordt is in veel gevallen niet duidelijk, eenduidig en effectief. Op dit gebied is dan ook nog veel te verbeteren en winnen.

De juiste presentatie van (management-) informatie is net zo belangrijk als de gegevens zelf. Zonder de juiste presentatie vallen belangrijke resultaten niet op en ontsnappen daarmee aan de aandacht.

Green paper Effectief rapporteren: