Een bekende speler op de Nederlandse markt van risicomanagement binnen grote infrastructuurprojecten groeide snel.
Hierdoor kwam capaciteitsplanning kwam steeds meer onder druk.
Dit werd versterkt door het groot aantal benodigde handmatige handelingen om te komen tot een nieuwe planning.
De klant wilde graag beter kunnen inspelen met beschikbare capaciteit op de veranderende vraag.

Aanpak

Allereerst zijn de benodigde gegevens op een geautomatiseerde manier beschikbaar gemaakt voor de verantwoordelijke planners. Hiermee ontstond direct overzicht en inzicht in de vraag en beschikbare capaciteit. Vervolgens is gebruik gemaakt van historische gegevens over slagingskans van projecten en benodigde capaciteit. Hierdoor konden de planners een realistische verwachting vaststellen van zowel de vraag als het benodigde aanbod.

Resultaat

De belangrijkste resultaten van het inzetten van Oxygen binnen deze organisatie zijn rust en duidelijkheid. Rust doordat het management op ieder gewenst moment de afstemming tussen vraag en aanbod kan maken. Duidelijkheid door direct inzicht in mogelijke over- of ondercapaciteit, waardoor er eerder gereageerd kan worden op veranderende omstandigheden.

“Graag vertel ik u meer over het ondersteunen van capaciteitsplanning met Oxygen.

Laat uw nummer achter en Tino neemt contact met u op.