Berichten

MetromApp nu direct aanpasbaar

Sinds een aantal jaar ondersteunen we organisaties in het automatisch genereren van metro-kaarten doormiddel van onze MetromApp toepassing. Door de bijbehorende data te verzamelen in een Excel template kon iedereen eenvoudig een metrokaart maken.

Schematische weergave MetromApp

Voor het opzetten van een initiële kaart is dit nog steeds een goede aanpak, maar voor kleine wijzigingen niet ideaal. Vandaar dat we in overleg met onze klanten functionaliteit hebben toegevoegd waarmee aanpassingen gelijk in de metrokaart doorgevoerd kunnen worden. Door rechts te klikken op een willekeurig object (Station, Route of Bestemming) krijg je een pop-up scherm waarin de eigenschappen van het object aangepast kunnen worden.

Objecten kunnen direct aangepast worden in de MetromApp

Smartroof 2.0 met Oxygen dashboards

Onder het TKI Topsector Water programma van de Nederlandse overheid zijn het bedrijfsleven, overheden en de stakeholders samen gekomen om het onderzoeks- en demonstratie dak Project Smartroof 2.0 mogelijk te maken. Daken zijn niet langer slechts de bovenkant van een gebouw, maar vervullen een belangrijke rol in de energieprestatie van het gebouw, verbeteren het regen-waterbeheer van de stad, dempen het stads hitte eiland effect en hebben een positief effect op mens, gezondheid en biodiversiteit.

Het project richt zich op het demonstreren en wetenschappelijk onderbouwen van de waarde van de combinatie van blauw (regenwater opvang en – hergebruik) en groen (gevarieerde beplanting) voor een klimaatbestendige en leefbare stad.

Het zwart bitumineus dak van gebouw 002 op het voormalige Marineterrein is omgevormd tot groene oase in het hart van Amsterdam. Hier groeien tientallen verschillende soorten planten in een lichtgewicht blauw-groen dak, waar in de drainagelaag regenwater wordt opgevangen, opgeslagen en hergebruikt voor natuurlijke irrigatie van de beplanting.

Het doel is om onder leiding van KWR Watercycle Institute met vele hoogwaardige sensoren de exacte verdamping en energie balans van een dergelijk blauw-groen dak te meten om daarmee wetenschappelijk verantwoord inzicht te krijgen in de daadwerkelijke verkoelende capaciteit van blauw-groene daken in steden.

Op deze manier blijft Nederland ook op het gebied van kennis en ontwikkeling van multifunctionele daken en circulair waterbeheer in de stad van de toekomst internationaal aan kop.

Om iedereen inzicht te geven in temperatuurverschillen en vochtgehaltes op het dak leest Nova Silva de API gegevens van de draadloze bodemvocht (Sensoterra) en temperatuursensoren (Senseanywhere), op afstand uit en presenteert deze op een voor iedereen begrijpelijke wijze op custum made on-line Dashboards.

Oxygen support Tableau

Met ons Oxygen platform kunnen we gegevens lezen uit een groot aantal applicaties en systemen. Andersom kunnen applicaties en systemen ook gegevens lezen uit Oxygen. De Oxygen data is beschikbaar via een standaard API, waardoor vrijwel alle applicaties wel bij de data kunnen.

Doordat we steeds meer klanten krijgen die voor hun interactie analyse gebruik maken van Tableau hebben we specifiek voor die organisaties een Web Data Connector ontwikkeld boven op de bestaande API. Hierdoor kunnen gebruikers direct vanuit Tableau hun Oxygen data bekijken en analyseren.

Vanuit Tableau direct toegang tot Oxygen

Met Oxygen WDC in drie klikken toegang tot al uw data

 

 

 

Meshure op vakbeurs Gebouwbeheer & Facilitair

Deze week hebben we onze Meshure dienst gepresenteerd op de vakbeurs Gebouwbeheer & Facilitair. Met deze dienst kunnen we sensordata verzamelen en mogelijk verrijken met uiteenlopende bronnen zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden van het KNMI.

Klimaat: bron van frustraties

Vaak worden er naar aanleiding van specifieke klachten, over een periode van een aantal weken (dure) metingen verricht, waarmee adviezen gegeven worden tot nieuwe instellingen. Deze instellingen bieden op de korte termijn een oplossing, waarbij echter een duurzame oplossing voor het hele jaar achterwege blijft.

Het begint met inzicht

Nova Silva heeft samen met Klimax een onafhankelijke klimaatmonitor ontwikkeld, waarmee je continu inzicht hebt in het binnenklimaat, precies op die plaats waar uw mensen werken en leren. Deze dienst bieden we aan onder de naam meshure.

Meshure is voor al uw apparaten beschikbaar

We zetten autonome draadloze sensoren in, die op de werkplek continu aanwezigheid, temperatuur, luchtvochtigheid en CO2 gehalte meten. Hierdoor krijg je goed inzicht in het binnenklimaat, het gebruik van de ruimtes en hoe het klimaat ervaren wordt. De sensoren hebben de grootte van een computermuis en kunnen tot 5 jaar lang zelfstandig data verzamelen en versturen.

Who’s cooking 2015?

Net als de voorgaande jaren zijn we ook dit jaar weer succesvol begonnen met onze klanten en relaties tijdens de “who’s cooking?” bijeenkomst.

We hebben teruggekeken op een succesvol 2014 waarin we samengewerkt hebben in diverse mooie projecten. Voor ons een bevestiging dat het voor organisaties belangrijk blijft om data op de juiste manier te activeren, zodat er een goed inzicht verkregen wordt, waarmee de juiste beslissingen genomen kunnen worden.

Ook het afgelopen jaar hebben we mede dankzij onze relaties onze dienstverlening verder kunnen uitbreiden. Hierdoor hebben we ook onze bijdrage aan het regenwoud corridor project bij Carara in Centraal America kunnen vergroten. We gaan al richting de 800 nieuw aangeplante bomen.

voorbereiding is het halve werk

veel handen maken licht werk

blijf hier maar eens vanaf…

 

Who’s cooking 2014?

Net als de voorgaande drie jaren was ook dit jaar Who’s cooking 2014? weer een geweldig evenement.

Gisteren hebben we samen met onze relaties terug gekeken op een geweldig 2013 en ook onze plannen voor 2014 toegelicht. In 2013 hebben we samen mooie projecten uitgevoerd en onze dienstverlening kunnen uitbreiden met een aantal nieuwe producten. Dankzij onze klanten hebben we ook onze bijdrage aan het regenwoud corridor project bij Carara in Centraal America kunnen uitbreiden. De teller staat inmiddels op 673 nieuwe bomen.

Net als de vorige edities hebben we met klanten, partners en medewerkers een gezellige en leerzame kook-workshop gevolgd bij Essence Culinair in Best. Chefs Wil en Wouter hebben ons ondersteund in het vervaardigen van een aantal fantastische Spaanse gerechten.

We willen iedereen nogmaals bedanken voor de ondersteuning en prettige samenwerking in 2013 en kijken uit naar 2014.

gezellige drukte in de keuken

laatste controle door de chefs Wil en Wouter

en het resultaat mag er zijn, bijvoorbeeld een fantastische Paella

Wat is een Management Dashboard?

Als je dagelijks bezig bent met Management Dashboards en datavisualisatie loop je een verhoogd risico op statistitis. Met andere woorden: alle activiteiten en processen proberen uit te drukken in numerieke waarden en statistieken.

Zo kijk ik met enige regelmaat naar de (Google) zoektermen waarmee bezoekers onze site ontdekken. Niet zozeer om onze marketing campagnes aan te sturen, maar meer om te zien welke onderwerpen spelen.

Zo valt mij op dat er vrij veel bezoekers onze website vinden door in google op te geven Wat is een management dashboard. Alleen ben ik bang dat zij het antwoord niet zomaar konden vinden op onze site, dus vandaar dit artikel. In onze Effectief Rapporteren workshops komt dit wel ter sprake, dus hoogste tijd om er ook hier aandacht aan te besteden.

Om te beginnen is het belangrijk om vast te stellen dat we niet allemaal het zelfde verstaan onder een Management Dashboard. Dus een duidelijke definitie van wat het voor jou of mij betekent helpt in ieder geval onduidelijkheden te voorkomen.

Kort samengevat definieer ik een management dashboard als volgt: Regelmatige en gestructureerde feedback over (de ontwikkeling van) een resultaat van een organisatie en/of proces.

Hiermee wil ik niet zeggen dat dit dé definitie is, maar wel één waarmee wij werken. Zo heeft ook Stephen Few al in 2004 een definitie gegeven in het artikel Dashboard Confusion. Deze definitie luidt (vrij vertaald): Visuele weergave van de belangrijkste informatie nodig om één of meerdere doelen te bereiken die samengevat op één enkel beeldscherm je in staat stelt om in één oogopslag de informatie te bewaken en begrijpen.

Few gaat (natuurlijk) iets meer in op de vorm, maar komt goed overeen met onze definitie.

Daarnaast is het ook nodig om de belangrijkste functies van een dashboard te benoemen. De drie hoofdfuncties van een management dashboard zijn volgens Few:

 • Overzicht
 • Inzoomen op specifieke zaken
 • Link naar details

De gebruiker van een dashboard moet op de eerste plaats snel een algeheel overzicht krijgen van de situatie en kunnen bepalen wat extra aandacht nodig heeft (Overzicht). Vervolgens moet de gebruiker de zaken die extra aandacht nodig hebben nader kunnen onderzoeken om zo te bepalen of er iets aan gedaan moet worden (Inzoomen op specifieke zaken). Tenslotte, als de gebruiker meer informatie nodig heeft om te bepalen hoe te reageren moet het dashboard dit ondersteunen (Link naar details).

Mocht je dus een Management Dashboard (pakket) willen evalueren, start dan bij het bekijken of en hoe deze drie functies ondersteund worden. Geen Management Dashboard kan zonder, dus ook bij het opzetten van onze Management Dashboard toepassing Oxygen zijn alledrie uitvoerig aanwezig.

Dashboard waar de vonken vanaf vliegen

Op vrijwel ieder management dashboard dat wij ontwerpen staat een grafiektype dat zo klein en subtiel is dat je het bijna over het hoofd zou zien. Echter, ondanks haar omvang is dit grafiektype van onschatbare waarde voor ieder dashboard. Het gaat hier om de zogenaamde sparkline.

De term sparkline is in 2004 door Edward Tufte geïntroduceerd. Zijn bedoeling was om de gegevensvisualisatie niet langer uitsluitend te tonen in een grafiek op een afgezonderde plaats op de pagina of het scherm. Hij wilde de gegevensvisualisatie daar plaatsen waar ook de bijbehorende woorden en getallen staan. Samengevat is een sparkline een eenvoudige en compacte visualisatie, rijk aan gegevens met de omvang van een woord.

Ook op het management dashboard vervult de sparkline een belangrijke functie. Vooral bij het afbeelden van KPI resultaten. Meestal is alleen het huidige resultaat van een KPI niet voldoende, maar is het ook nodig om eerdere resultaten inzichtelijk te maken (historie). Voordat je het weet past je management dashboard niet meer op één scherm of pagina als je voor iedere KPI een grafiek moet toevoegen, waardoor het dashboard zijn functie (overzicht) verliest. Dit is precies waar de sparkline kan helpen.

Vaak zie ik nog dashboards waarbij de historie wordt samengevat met een enkele pijl. Hierbij verliezen we echter een hoop waardevolle gegevens. Op de plaats van de pijl kunnen we ook een sparkline kwijt, waardoor de hoeveelheid informatie direct toeneemt zonder meer plaats te kosten.

Net als bij een gewone lijngrafiek is het ook bij de sparkline de vraag of een afwijking normaal is (natuurlijke variantie) of bijzonder (het echte signaal). Hier schreef ik al eerder over in het artikel Vertrouwen in uw management dashboard is goed, maar controle is beter.

Vandaar dat Stacey Barr in haar laatste artikel de sparkline en controlchart combineert tot smartlines.

Met haar smartlines weet Stacey nog meer bruikbare informatie te stoppen in een klein gebied. Ik weet alleen nog niet of de smartline op korte termijn op onze dashboards moet verschijnen. Ik ben benieuwd naar jullie mening over de smartlines van Stacey. Laat een bericht achter op onze Linkedin pagina.

 

Taart als toetje

Wellicht de bekendste uitspraak van Stephen Few is “Save the pies for dessert”. Het is wel duidelijk dat hij geen fan is van de taartgrafiek, sterker nog: hij adviseert deze niet te gebruiken.

Toch is de taartgrafiek (of cirkeldiagram) een van de populairste grafiektypen die we kennen. Bij het zoeken naar afbeeldingen van management dashboards in Google komt de taartgrafiek dan ook zeer vaak voor. Verder zijn we ook zeer gehecht aan de taartgrafiek. De taartgrafiek is tijdens onze workshop effectief rapporteren een belangrijke aanleiding voor uitvoerige discussies. Op zich is dat ook niet vreemd, want de taartgrafiek geeft als beste een deel-geheel relatie weer. Sterker nog: we hebben allemaal op school geleerd hoe we een taart, koekje of pizza moeten verdelen.

Vanwege deze populariteit en de kracht van het weergeven van een deel-geheel relatie zijn er ook genoeg experts in gegevensvisualisatie die wel gebruik maken van de taartgrafiek. Zo beschrijven onder andere Nathan Yau, Dona Wong en Jorge Camoes hoe je dit grafiektype het beste kunt gebruiken. Samengevat komt hun advies op het volgende neer:

 • Gebruik nooit 3D:
  zoals geldt voor alle grafiektypen maakt het 3D effect het zeer moeilijk om de waarden te vergelijken;
 • Vermijdt het gebruik van een legenda:
  door het gebruik van een legenda moet de gebruiker telkens heen en weer gaan tussen de grafiek en de legenda;
 • Maximaal 5 taartpunten:
  bij meer dat 5 wordt de grafiek niet meer goed leesbaar;
 • Sorteer de taartpunten:
  sorteer de taartpunten van groot naar klein en begin altijd bovenaan (12:00 uur) met het grootste taartpunt;
 • Gebruik geen taartgrafiek als je meerdere taartgrafieken met elkaar moet vergelijken:
  het vergelijken van de punten binnen één grafiek is vaak al lastig, maar tussen verschillende grafieken bijna ondoenlijk;

Bij Nova Silva volgen wij zoveel mogelijk de adviezen van Stephen Few. Zo vermijden wij in zowel onze Oxygen implementaties als management dashboard ontwerpen het gebruik van taartgrafieken.

 

Management dashboard: zonder meters meer meters maken

Als je binnen google-afbeeldingen de zoekwoorden “management dashboard” gebruikt springen de meters je tegemoet. Blijkbaar gebruiken we niet alleen de analogie van een dashboard, maar hergebruiken we ook de exacte visualisaties zoals de (snelheids)meter.

Het voordeel van het doorvoeren van een analogie is dat de meeste mensen direct begrijpen hoe ze de informatie moeten decoderen (lees: interpreteren). Echter, om het effectief te kunnen gebruiken moeten we ook kijken naar de eigenschappen van de gekozen visualisatie en bepalen of deze eigenschappen passen bij onze toepassing in een management dashboard.

Het doel van bijvoorbeeld de snelheidsmeter in een auto is dat de bestuurder met minimale inspanning, binnen een seconde, kan vaststellen met welke snelheid de auto zich op dat moment voortbeweegt. Daarnaast kan de bestuurder zien aan de beweging van de naald wat de versnelling/vertraging van het voertuig is. Aangezien we zo veel mogelijk tijd op de weg en het verkeer om ons heen moeten letten is de snelheidsmeter ook groot uitgevoerd en centraal geplaatst op ons dashboard.

Meestal bestaat de basis van het dashboard uit niet veel meer dan een indicatie van de snelheid, hoeveelheid brandstof en temperatuur van de motor. In combinatie met onze waarneming van de omgeving is dit voldoende om een auto te kunnen besturen. Het gaat dus om een zeer beperkte hoeveelheid indicatoren om een specifieke operationele taak (lees: auto rijden) uit te kunnen voeren

Echter, bij een management dashboard gaat het meestal om meer dan 3 indicatoren en niet ter ondersteuning van slechts één specifieke operationele taak. Het gaat meer om inzicht te verkrijgen in wat er in, om en met een proces/organisatie (is) gebeurt. We hebben dus meestal meer indicatoren, meer historische context en ook meer tijd om ze de bekijken.

Een meter is eigenlijk geen goede visualisatie voor een management dashboard, doordat:

 • De meter te veel ruimte in beslag neemt om leesbaar te zijn;
 • Vergelijken van resultaten tussen verschillende meters moeizaam gaat;
 • Geen ruimte is voor extra (historische) context.

Vandaar dat Stephen Few de zogenaamde Bullet Graph heeft ontwikkeld. Deze grafiekvorm vraagt wel enige uitleg om te begrijpen, maar is wel de oplossing voor de eerder genoemde bezwaren:

 • Neemt weinig ruimte in beslag;
 • Vergelijken van resultaten tussen verschillende meters is eenvoudig;
 • (Historische) context kan eenvoudig worden toegevoegd.

Stephen Few heeft een uitgebreide specificatie opgesteld van hoe dit grafiektype werkt en waar het uit bestaat. Kort samengevat komt het op het volgende neer:

 • Een tekstlabel met de naam van de meetwaarde;
 • Een kwantitatieve schaal;
 • De primaire meetwaarde (hier: zwarte balk);
 • De secundaire meetwaarden (een of meerdere waarden waarmee de primaire vergeleken wordt; hier zwarte lijn);
 • De kwalitatieve schaal (hier: grijstinten op de achtergrond).

Door het toepassen van de bullet graph kunnen we meer informatie kwijt, welke eenvoudiger en sneller te verwerken is. Het toevoegen van een zogenaamde sparkline maakt het plaatje compleet. Zorg dus dat je management dashboard meer meters maakt door geen meters te gebruiken.